Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst två av kurserna CH2008, HN2024 och HN2025 måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HN2020 Arbetsmiljöekonomi 52055 7,5 hp 7,5
HN206X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 61618 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HN2025 Ergonomi och patientsäkerhet 52056 7,5 hp 7,5
CH2008 Ergonomi i utmaningsdriven produktutveckling 52191 7,5 hp 3,5 4,0
HN2024 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 52192 7,5 hp 4,0 3,5
CH2000 Avancerad kurs i tillämpningar för teknik, arbete och hälsa 52190 7,5 hp 7,5
CH2001 Ledarskap och hållbart arbete 52059 7,5 hp 7,5