Årskurs 2

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 7,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 4,5 4,5
SG2127 Forskningsmetodologi i mekaniken 3,0 3,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG2151 Modern flerkroppsdynamik 8,0 8,0