Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (23,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp Avancerad nivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp Avancerad nivå
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp Avancerad nivå