Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria = minst 70 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2170 Energimetoder 6,0 hp
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3 6,0 hp 6,0
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 4,0 4,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 5,0 2,5
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp 7,5
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SG2126 Non-linear Oscillations and Dynamical Systems in Mechanics 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder Läses i åk 2 7,0 hp 7,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
SD2160 Ljud- och vibrationsprojekt 8,0 hp 4,0 4,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2128 Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 hp 7,5
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
SG2222 Mikroströmning 4,5 hp 4,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0

Inriktningar

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Minst en av de rekommenderade kurserna ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik För den som inte läst motsvarande kurs 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2218 Turbulens 7,5 hp 5,0 2,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder Ges på engelska i per 1 och på svenska i per 3 9,0 hp
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Minst en av de rekommenderade kurserna ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar För den som inte läst motsvarande kurs 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

*SD1115, SD1120 och SD2125 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Av de rekommenderade kurserna ska minst en läsas. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1115 Ljud- och vibrationslära * 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system * 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer * 9,0 hp 4,5 4,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp