Årskurs 2

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Minst en av de rekommenderade kurserna ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Minst en av de rekommenderade kurserna ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Av de rekommenderade kurserna ska minst en läsas. 

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SE2126 Materialmekanik 9,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0