Årskurs 2

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Minst en av de rekommenderade kurserna ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp

Minst en av de rekommenderade kurserna ska läsas.

Av de rekommenderade kurserna ska minst en läsas. 

Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp