Årskurs 2

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp