Årskurs 1

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria = minst 70 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3
6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0
SE2135 Utmattning, tillförlitlighet och dimensionering 9,0 hp 4,5 4,5
SE2151 Pappersmekanik 9,0 hp 4,5 4,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
SD2160 Ljud- och vibrationsprojekt 8,0 hp 4,0 4,0
SD2170 Energimetoder 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
SG2222 Mikroströmning 4,5 hp 4,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp
SE2128 Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 hp
SE2140 Kontinuummekanik 12,0 hp
SE2141 Kontinuummekaniska principer 7,5 hp
SE2142 Kontaktmekanik 9,0 hp

Inriktningar

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

*SG1220 och SG1215 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
*
6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs
För studenter som läst SG1215
4,0 hp 4,0
SG1215 Strömningsmekanik
*
4,0 hp 4,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Ges på engelska i per 1 och på svenska i per 3
6,0 hp 6,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
För den som inte läst motsvarande kurs
6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5

*SD1116, SD1120 och SD2125 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system
*
6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer
*
9,0 hp 3,0 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5