Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria = minst 70 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria =minst 70 hp.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

*SG1220 och SG1215 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

*SD1116, SD1120 och SD2125 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.