Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria = minst 70 hp.

OBS: ej för Hållfasthetsteknik. För spåret i hållfasthetsteknik gäller att obligatoriska kurser + minst en av de rekommenderade kurserna på spåret ska läsas i åk 1 eller 2.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp 6,0
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp 6,0
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp 4,0
SG2226 Strömningsmekanik för vindenergi 6,0 hp 6,0
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp 7,0
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SE2119 Finit element-metod, projekt 3,0 hp 1,5 1,5
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0
SE2135 Utmattning, tillförlitlighet och dimensionering 9,0 hp 4,5 4,5
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp 5,0 2,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
SE2151 Pappersmekanik 9,0 hp
SG2010 Projektkurs i teknisk mekanik 15,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2128 Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

SG1220 läses ej av den som redan läst grundkurs i strömningsmekanik.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp 4,0
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp 7,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0