Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2110 Introduktion till bullerbekämpning 3,0 hp Avancerad nivå
SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp Avancerad nivå
SD2170 Energimetoder 6,0 hp Avancerad nivå
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp Avancerad nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3 6,0 hp Grundnivå
SE2119 Finit element-metod, projekt 3,0 hp Avancerad nivå
SE2121 Biomekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp Avancerad nivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2128 Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp Avancerad nivå
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp Avancerad nivå
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp Avancerad nivå
SE2151 Pappersmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp Avancerad nivå
SG2222 Mikroströmning 4,5 hp Avancerad nivå
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp Avancerad nivå
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp Avancerad nivå
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria = minst 70 hp.

OBS: ej för Hållfasthetsteknik. För spåret i hållfasthetsteknik gäller att obligatoriska kurser + minst en av de rekommenderade kurserna på spåret ska läsas i åk 1 eller 2.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE2128 Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp Avancerad nivå
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp Avancerad nivå
SE2119 Finit element-metod, projekt 3,0 hp Avancerad nivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp Avancerad nivå
SE2135 Utmattning, tillförlitlighet och dimensionering 9,0 hp Avancerad nivå
SE2151 Pappersmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SG2010 Projektkurs i teknisk mekanik 15,0 hp Avancerad nivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp Avancerad nivå
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp Avancerad nivå
SG2226 Strömningsmekanik för vindenergi 6,0 hp Avancerad nivå
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria = minst 70 hp.

OBS: ej för Hållfasthetsteknik. För spåret i hållfasthetsteknik gäller att obligatoriska kurser + minst en av de rekommenderade kurserna på spåret ska läsas i åk 1 eller 2.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (44,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SG1215 Strömningsmekanik * 4,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik * 6,0 hp Grundnivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs För studenter som läst SG1215 4,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp Avancerad nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och på svenska i per 3 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

*SG1220 och SG1215 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp Avancerad nivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar För den som inte läst motsvarande kurs 6,0 hp Grundnivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp Avancerad nivå
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp Avancerad nivå
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

SG1220 läses ej av den som redan läst grundkurs i strömningsmekanik.

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (35,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner * 6,0 hp Grundnivå
SD1120 Ljud och vibrationer * 9,0 hp Grundnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system * 6,0 hp Avancerad nivå
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

*SD1116, SD1120 och SD2125 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.