Senast ändrad: 2017-09-26
Godkänd: 2017-09-26

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.

Se KTH:s antagningsordning.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

-Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

-Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Särskilda behörighetskrav

Grundexamen, kandidatexamen eller liknande, från mekanik, flygteknik, teknisk fysik eller liknande program med tillräcklig teoretisk djup och goda akademiska resultat.

Utbildningen måste innehålla flervariabelanalys, linjär algebra, numerisk analys, differentialekvationer och transformer motsvarande minst 25 hp. Utbildningen måste också innehålla klassisk mekanik, fysik, hållfasthetslära, strömningsmekanik samt ljud och vibrationer.

De särskilda behörighetskraven kan anses som ej uppfyllda om betygsgenomssnittet är lägre än 75%.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat, motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser). Meritvärderingen görs i skala 1-75.