Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurskraven för de tre spåren finns beskrivna nedan. Notera speciellt att för alla spar måste minst en av de rekommenderade kurserna i årskurs 1 eller 2 läsas.

Spår Fluidmekanik

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Spår Hållfasthetsteknik

Obligatoriska kurser + minst en av de rekommenderade kurserna enligt ovan.

Spår Ljud och vibrationer

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp 4,0
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0
SE2151 Pappersmekanik 9,0 hp 3,0 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
SD2110 Introduktion till bullerbekämpning 3,0 hp 3,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
SG2222 Mikroströmning 4,5 hp 4,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0

Inriktningar

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

*SG1220 och SG1215 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik * 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs För studenter som läst SG1215 4,0 hp 4,0
SG1215 Strömningsmekanik * 4,0 hp 4,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och på svenska i per 3 6,0 hp 6,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar För den som inte läst motsvarande kurs 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0
SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

*SD1116, SD1120, SD2111 och SD2125 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2111 Teknisk akustik * 6,0 hp 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner * 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system * 6,0 hp 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer * 9,0 hp 3,0 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5