Senast ändrad: 2017-11-28
Godkänd: 2017-11-28

Mekanik är en viktig del av designprocessen för ett stort spektra av produkter. Eftersom kraven blir mer komplexa och utmanande, är efterfrågan på ingenjörer utbildade att hantera avancerade mekaniska problem stor. Syftet med programmet är att uppmuntra och ge studenterna möjlighet att lära sig avancerade ämnen i teknisk mekanik. Programmet är väl avvägt mellan teoretiska studier och praktiska tillämpningar och ger därmed en plattform för en framgångsrik karriär inom industrin eller fortsatta studier mot en doktorsexamen.

Kunskap och förståelse

Med en examen i Teknisk mekanik kommer studenten att:

 • ha förmågan att självständigt tillämpa matematik och grundläggande ingenjörsvetenskap inom mekanik.
 • ha förmågan att behärska och tillämpa olika principer inom mekanik.
 • kreativt och kritiskt kunna formulera och undersöka mekaniska problem med hjälp av moderna metoder och verktyg.

Färdigheter och förmågor

Med en examen i Teknisk mekanik kommer studenten att:

 • ha förmåga att kritiskt och systematiskt analysera, bedöma och hantera komplexa mekaniska problem och situationer, även med en begränsad mängd information.
 • ha förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera frågeställningar samt att planera och utföra arbete inom givna tidsramar.
 • ha förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera sina slutsatser samt den bakomliggande teorin och argumentationen.
 • kunna följa den senaste utvecklingen och forskningen och har förmåga att delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom området mekanik.
 • kommunicera resultat och slutsatser på ett kompetent och begripligt sätt, både muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Med en examen i teknisk mekanik kommer studenten att:

 • ha förmågan att fatta beslut inom mekanik avseende forsknings- och utvecklingsarbete utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • visa insikt om möjligheter och begränsningar för teknikvetenskap och dess roll i samhället.
 • har förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området och ta ansvar för att hålla sin individuella kunskap aktuell.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.