Årskurs 2

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurskraven för de tre spåren finns beskrivna nedan. Notera speciellt att för alla spar måste minst en av de rekommenderade kurserna i årskurs 1 eller 2 läsas.

Spår Fluidmekanik

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Spår Hållfasthetsteknik

Obligatoriska kurser + minst en av de rekommenderade kurserna enligt ovan.

Spår Ljud och vibrationer

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 50296 4,5 hp 4,5
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 50642 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2111 Teknisk akustik 50373 6,0 hp 6,0
SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 50038 7,5 hp 7,5
SD2180 Ickelinjär akustik 50232 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning 50295 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 50510 6,0 hp 6,0
SG2150 Stelkroppsdynamik 50608 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 50358 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 50410 4,0 hp 4,0
SG2226 Strömningsmekanik för vindenergi 50418 6,0 hp 6,0
SD2165 Akustiska mätningar 50382 8,0 hp 6,0 2,0
SE2126 Materialmekanik 50600 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 50623 9,0 hp 3,0 6,0
SE2145 Tillförlitlighet, optimering och dimensionering 50300 9,0 hp 4,5 4,5
SE2152 Fibernätverks och materials mekanik 50035 8,0 hp 4,5 3,5
SG2010 Projektkurs i teknisk mekanik 50563 15,0 hp 7,5 7,5
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 50406 7,5 hp 5,0 2,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 50533 6,0 hp 6,0
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 50007 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM 50039 8,0 hp 8,0
SE2870 FEM för ickelinjära hållfasthetsproblem 50218 7,0 hp 7,0
SG2218 Turbulens 50355 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 50378 7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 50664 7,0 hp 7,0

Inriktningar

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2180 Ickelinjär akustik 50232 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 50600 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 50623 9,0 hp 3,0 6,0

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

SG1220 läses ej av den som redan läst grundkurs i strömningsmekanik.

Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 50510 6,0 hp 6,0
SG2150 Stelkroppsdynamik 50608 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 50358 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 50410 4,0 hp 4,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 50533 6,0 hp 6,0

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 50038 7,5 hp 7,5
SE2126 Materialmekanik 50600 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 50623 9,0 hp 3,0 6,0