Årskurs 1

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurskraven för de tre spåren finns beskrivna nedan. Notera speciellt att för alla spar måste minst en av de rekommenderade kurserna i årskurs 1 eller 2 läsas.

Spår Fluidmekanik

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Spår Hållfasthetsteknik

Obligatoriska kurser + minst en av de rekommenderade kurserna enligt ovan.

Spår Ljud och vibrationer

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 50296 4,5 hp 4,5
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 50642 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2110 Introduktion till bullerbekämpning 51027 3,0 hp 3,0
SD2111 Teknisk akustik 50373 6,0 hp 6,0
SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 50038 7,5 hp 7,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3
50153 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning 50295 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 50358 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 50410 4,0 hp 4,0
SD2165 Akustiska mätningar 50382 8,0 hp 6,0 2,0
SE2126 Materialmekanik 50600 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 50623 9,0 hp 3,0 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 50533 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 50551 8,0 hp 8,0
SE2860 Modellering i FEM 50039 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 50355 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 50378 7,5 hp 7,5
SD2155 Strömningsakustik 60273 6,0 hp 6,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 60368 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik 60364 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60285 7,5 hp 7,5
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 60595 9,0 hp 4,5 4,5
SD2170 Energimetoder 60164 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 60405 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 60372 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 60248 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60037 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60277 7,5 hp 7,5
SG2222 Mikroströmning 60303 4,5 hp 4,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60293 5,0 hp 5,0

Inriktningar

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

*SG1220 och SG1215/SG1218 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Studenter som läst SG1215 eller SG1218 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
*
50510 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 50358 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs
För studenter som läst SG1215
50410 4,0 hp 4,0
SG1218 Strömningsmekanik
*
50323 4,0 hp 4,0
SG2218 Turbulens 50355 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60285 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 60277 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Ges på engelska i per 1 och på svenska i per 3
50153 6,0 hp 6,0
SD2155 Strömningsakustik 60273 6,0 hp 6,0

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
För den som inte läst motsvarande kurs
50153 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 50600 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 50623 9,0 hp 3,0 6,0
SE2860 Modellering i FEM 50039 8,0 hp 8,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2140 Strukturakustik 50551 8,0 hp 8,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 60595 9,0 hp 4,5 4,5

*SD1116, SD1120, SD2111 och SD2125 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2140 Strukturakustik 50551 8,0 hp 8,0
SD2155 Strömningsakustik 60273 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2111 Teknisk akustik
*
50373 6,0 hp 6,0
SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 50038 7,5 hp 7,5
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
*
50084 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system
*
50533 6,0 hp 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer
*
60035 9,0 hp 3,0 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2860 Modellering i FEM 50039 8,0 hp 8,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 60368 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60037 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60277 7,5 hp 7,5