Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För alla spår gäller från kull H20 att obligatoriska kurser + minst en av de villkorligt valfria kurserna på valt spår ska läsas.

Studenter som läst SG1218 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2110 Introduktion till bullerbekämpning 3,0 hp 3,0
SD2111 Teknisk akustik 6,0 hp 6,0
SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 7,5 hp 7,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp 4,0
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 4,5 4,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SD2155 Strömningsakustik 60646 6,0 hp 6,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 60684 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik 60676 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60066 7,5 hp 7,5
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 60691 9,0 hp 4,5 4,5
SD2170 Energimetoder 60683 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 60678 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 60685 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 60687 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60027 6,0 hp 6,0
SG2222 Mikroströmning 60677 4,5 hp 4,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60672 5,0 hp 5,0

Inriktningar

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

*SG1220 och SG1215/SG1218 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Studenter som läst SG1215 eller SG1218 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik * 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs För studenter som läst SG1215 4,0 hp 4,0
SG1218 Strömningsmekanik * 4,0 hp 4,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60066 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 60045 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3 6,0 hp 6,0
SD2155 Strömningsakustik 60646 6,0 hp 6,0

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar För den som inte läst motsvarande kurs 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 4,5 4,5
SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 60691 9,0 hp 4,5 4,5

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

*SD1116, SD1120, SD2111 och SD2125 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 1 och 2, förutom de som är listade ovan, ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SD2155 Strömningsakustik 60646 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2111 Teknisk akustik * 6,0 hp 6,0
SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 7,5 hp 7,5
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner * 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system * 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 60684 6,0 hp 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer * 60692 9,0 hp 3,0 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60027 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60045 7,5 hp 7,5