Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För alla spår gäller från kull H20 att obligatoriska kurser + minst en av de villkorligt valfria kurserna på valt spår ska läsas.

Studenter som läst SG1218 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 50072 4,5 hp 4,5
SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 50066 3,0 hp 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2110 Introduktion till bullerbekämpning 50636 3,0 hp 3,0
SD2111 Teknisk akustik 50437 6,0 hp 6,0
SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 50643 7,5 hp 7,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3 50647 6,0 hp 6,0
SE2137 Utmattning 50644 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 50438 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 50641 4,0 hp 4,0
SD2165 Akustiska mätningar 50645 8,0 hp 6,0 2,0
SE2126 Materialmekanik 50638 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 50648 9,0 hp 4,5 4,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 50642 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 50651 8,0 hp 8,0
SE2860 Modellering i FEM 50650 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 50503 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 50646 7,5 hp 7,5
SD2155 Strömningsakustik 60340 6,0 hp 6,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 60432 6,0 hp 6,0
SE2139 Brottmekanik 60430 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60310 7,5 hp 7,5
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 60338 9,0 hp 4,5 4,5
SD2170 Energimetoder 60440 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 60436 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 60435 9,0 hp 9,0
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 60434 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60335 6,0 hp 6,0
SG2222 Mikroströmning 60431 4,5 hp 4,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60367 5,0 hp 5,0

Inriktningar

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

*SG1220 och SG1218 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Studenter som läst SG1218 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1220 Teknisk strömningsmekanik * 50676 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 50438 7,5 hp 7,5
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs För studenter som har läst SG1218 50641 4,0 hp 4,0
SG1218 Strömningsmekanik * 50393 4,0 hp 4,0
SG2218 Turbulens 50503 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60310 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 60306 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3 50647 6,0 hp 6,0
SD2155 Strömningsakustik 60340 6,0 hp 6,0

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar För den som inte läst motsvarande kurs 50647 6,0 hp 6,0
SE2126 Materialmekanik 50638 9,0 hp 4,5 4,5
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 50648 9,0 hp 4,5 4,5
SE2860 Modellering i FEM 50650 8,0 hp 8,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 60338 9,0 hp 4,5 4,5

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

*SD1116 och SD1120 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas. Den som läst motsvarande SD1116 eller SD1120 kan inte läsa SD2111.

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 1 och 2, förutom de som är listade ovan, ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2111 Teknisk akustik För den som ej läst motsvarande i sin kandidat 50437 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system För den som ej läst motsvarande i sin kandidat 50642 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 50651 8,0 hp 8,0
SD2155 Strömningsakustik 60340 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner * 50697 6,0 hp 6,0
SE2860 Modellering i FEM 50650 8,0 hp 8,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 60432 6,0 hp 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer * 60449 9,0 hp 3,0 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60335 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60306 7,5 hp 7,5