Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Kurser (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna I valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp 3,0
SI2335 Simuleringsfysik 6,0 hp 6,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp 7,5
SI2720 Biofysik 7,5 hp 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 7,5 hp 7,5

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Kurser (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Dessutom finns bland de villkorligt valfria kurserna SH2500 Atom- och molekylfysik som inte ges läsåret 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2371 Speciell relativitetsteori Starkt rekommenderad 6,0 hp 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp 8,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 7,5 hp 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5

Spår, optisk fysik (TFYC)

Kurser (TFYC)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Bland de villkorligt valfria kurserna finns ytterligare en som kan läsas på Stockholms universitet:

FK7037 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IM2660 Fasta tillståndets fysik Ska ej läsas av den som läst IM2601 7,5 hp 7,5
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
SK2330 Optisk design 6,0 hp 6,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp 8,0
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp 12,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2340 Fourieroptik 6,0 hp 6,0
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5

Spår, nanofysik (TFYD)

Kurser (TFYD)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas.  Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Bland de villkorligt valfria kurserna finns ytterligare tre som kan läsas på Stockholms universitet: FK7018 Nanoteknologi, 7,5 hp, FK7019 Supraledning, 7,5 hp (som alt. till IM2661) samt FK7037 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp. 

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp 8,0
SK2710 Spinnelektronik 8,0 hp 8,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IM2660 Fasta tillståndets fysik Ska ej läsas av den som läst IM2601 7,5 hp 7,5
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs Starkt rekommenderad 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp 7,5
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp 12,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2740 Introduktion till svepprob-mikroskopi 6,0 hp 6,0

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Kurser (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 hp 6,0
SI2720 Biofysik 7,5 hp 7,5
SK2510 Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp 8,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp 7,5
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp 6,0
SK2540 Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5