Årskurs 2

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 4,5
SH2007 Research Methodology in Physics 3,0 3,0

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2410 Kvantfältteori 7,5 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 7,5

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SH2204 Astropartikelfysik 7,5 7,5
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 4,0 4,0
SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 6,0 6,0

Spår, optisk fysik (TFYC)

Dessutom finns bland de villkorligt valfria kurserna SK2330 Optisk design som inte ges läsåret 17/18.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 3,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik
Ska ej läsas av den som läst IM2601/SK2750
7,5 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 3,0 3,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 8,0

Spår, nanofysik (TFYD)

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 6,0