Årskurs 2

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 51130 4,5 4,5
SH2007 Research Methodology in Physics 50261 3,0 3,0

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2410 Kvantfältteori 50305 7,5 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 50423 7,5 7,5

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SH2204 Astropartikelfysik 50263 7,5 7,5
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 50264 8,0 4,0 4,0
SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 50265 6,0 6,0

Spår, optisk fysik (TFYC)

Dessutom finns bland de villkorligt valfria kurserna SK2330 Optisk design som inte ges läsåret 17/18.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 50505 3,0 3,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik
Ska ej läsas av den som läst IM2601/SK2750
50521 7,5 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 50525 7,5 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 50507 6,0 3,0 3,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50509 6,0 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 50524 8,0 8,0

Spår, nanofysik (TFYD)

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 50304 7,5 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 50306 7,5 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 50307 7,5 7,5
SK2758 Fasta tillståndets fysik
Ska ej läsas av den som läst IM2601/SK2750
50521 7,5 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 50423 7,5 7,5
SK2759 Supraledning och tillämpningar 50522 6,0 6,0
SK2761 Karakterisering av nanomaterial 50526 7,5 7,5

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 50820 6,0 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 50307 7,5 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50509 6,0 6,0