Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Inriktningen mot teoretisk fysik ger studenterna en bred utbildning i grundläggande teoretisk fysik och förbereder dem för en framtid som problemlösare eller forskare inom industrin, eller för fortsatta doktorandstudier. De obligatoriska kurserna i kvantmekanik och statistisk mekanik ger grundläggande teoretiska verktyg som behövs för mer fördjupande kurser. De villkorligt valfria kurserna leder mot partikelfysik, matematisk fysik, kondenserade materiens fysik och teoretisk biologisk fysik. Lämpliga valbara kurser kan sedan ge fördjupad kunskap om teoretisk matematisk eller experimentell fysik.

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Subatomär och astrofysik inriktningen omfattar ett urval av grundläggande naturvetenskapliga ämnen vid frontlinjen av modern fysik. Både experimentella och teoretiska aspekter av atom-, kärn- och partikelfysik med tillämpningar inom astrofysiken, ingår. Tillämpningen av grundläggande vetenskap på verkliga problem illustreras genom medicinsk bildbehandling och behandlingstekniker. Syftet med inriktningen är att förbereda studenterna för karriärer vid internationella forskningsanläggningar, universitetsbaserade forskargrupper eller högteknologisk industri. De obligatoriska kurserna ger en bred orientering om begreppen inom subatomär fysik, och en avancerad diskussion om kvantmekanik. De villkorligt valfria kurserna tillåter studenterna att studera flera områden mer i detalj, och utforska de resulterande synergieffekter som är nödvändigt för en grundläggande beskrivning av universum. De valbara kurserna ger studenterna möjlighet att ytterligare fokusera sina kunskaper på ett visst forskningsområde, bredda sina kunskaper, eller ytterligare utforska andra tillämpningar inom ämnet.

Spår, optisk fysik (TFYC)

Optisk fysik är viktig inom grund- och tillämpad forskning, samt i industriella tillämpningar. Studenter med goda kunskaper inom detta område är mycket eftertraktade som doktorander, liksom för positioner inom industrin och konsulttjänster. De obligatoriska kurserna ger en god kunskap om optik och laserfysik, vilket ger en god grund för många av de andra kurserna. Många kurser ger färdigheter i praktisk problemlösning, vilket förbereder studenterna för oberoende forskning och utvecklingsarbete.

Spår, nanofysik (TFYD)

Nanofysik är av grundläggande betydelse i ett brett spektrum av tekniska tillämpningar. På denna inriktning behandlas ett antal mycket intressanta aktuella områden, såsom nanostrukturer, nanomagnetism och spinnelektronik, supraledning och andra fenomen med mycket speciella egenskaper. Studenterna kommer att få en bra grundläggande utbildning som lämpar sig för en karriär inom högteknologisk industri, samt för fortsatta studier mot en doktorsexamen.

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

På denna inriktning utvecklas kunskaper och färdigheter inom fysiken mot tillämpningar och forskning inom biovetenskap, inklusive biologi, kemi och medicin. Interdisciplinärt arbete blir allt viktigare för utvecklingen av nya medicinska diagnostiska metoder och behandlingar. Biomedicinsk fysik är i centrum för denna verksamhet. Denna specialisering syftar till att utveckla förmågan hos fysiker att interagera med biovetenskapliga discipliner och erbjuder lämpliga kombinationer av ämnen både för en karriär inom industrin, liksom för fortsatta studier mot en doktorsexamen. Behovet av förbättringar inom det medicinska området är praktiskt taget oändligt. Genom valet av kurser kan studenterna fokusera både på experimentella och teoretiska ansatser för biomedicinsk fysik, vilka används på olika rumsliga skalor, från molekylär och cellulär nivå upp till organism- och populationsnivå.