Årskurs 2

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SH2007 Research Methodology in Physics 3,0 hp 3,0

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2410 Kvantfältteori 7,5 hp 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2204 Astropartikelfysik 7,5 hp 7,5
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 hp 4,0 4,0
SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp 8,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp 7,5
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2761 Karakterisering av nanomaterial 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2513 Cellodling: teori och praktik 4,0 hp 4,0
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0