Årskurs 1

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 7,5
SI1336 Simulering och modellering 6,0 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 3,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60172 7,5 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60157 7,5 7,5
SI2720 Biofysik 60155 7,5 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60166 3,0 3,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60171 7,5 7,5
SI2540 Komplexa system 60156 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 6,0

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 4,0 4,0
SI2371 Speciell relativitetsteori
Starkt rekommenderad
6,0 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 60150 7,5 7,5
SH2302 Kärnfysik 60151 8,0 8,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60172 7,5 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 60147 6,0 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60153 7,5 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60171 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 6,0

Spår, optisk fysik (TFYC)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Bland de villkorligt valfria kurserna finns ytterligare en som kan läsas på Stockholms universitet:

FK7037 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2300 Optisk fysik 6,0 6,0
SK2411 Laserfysik 60221 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 3,0
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 7,5
SK2330 Optisk design 6,0 6,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 8,0
SK2350 Optisk mätteknik 60188 6,0 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60219 12,0 12,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60224 6,0 6,0
SK2320 Optisk problemlösning 60184 6,0 3,0 3,0
SK2340 Fourieroptik 60187 6,0 6,0
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 60225 7,5 7,5
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60228 7,5 7,5
SK2900 Kvantfotonik 60234 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 6,0

Spår, nanofysik (TFYD)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas.  Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Bland de villkorligt valfria kurserna finns ytterligare tre som kan läsas på Stockholms universitet: FK7018 Nanoteknologi, 7,5 hp, FK7019 Supraledning, 7,5 hp (som alt. till SK2758) samt FK7037 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp. 

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 8,0
SK2710 Spinnelektronik 60226 8,0 8,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs
Starkt rekommenderad
7,5 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 7,5
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 6,0
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60157 7,5 7,5
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60219 12,0 12,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60224 6,0 6,0
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 60225 7,5 7,5
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60228 7,5 7,5
SK2900 Kvantfotonik 60234 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 6,0

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Studenter som kommer till det biomedicinska spåret TFYE med en bakgrund i medicinskt teknik från CMEDT ska inte läsa den obligatoriska kursen SK2531 Biomedicin för ingenjörer, 12 hp. Istället ska de efter samråd med programansvarig, läsa två andra fysikkurser motsvarande ca 12 hp.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 6,0
SK2513 Cellodling: teori och praktik 4,0 4,0
SI2720 Biofysik 60155 7,5 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60224 6,0 6,0
SK2512 Cellulär biofysik 60222 10,0 5,0 5,0
HL2010 Ultraljud 60872 6,0 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60153 7,5 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 60225 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 6,0