Årskurs 2

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 50296 4,5 hp 4,5
SH2007 Research Methodology in Physics 50319 3,0 hp 3,0

Inriktningar

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2410 Kvantfältteori 50670 7,5 hp 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 50692 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 50688 6,0 hp 6,0

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2204 Astropartikelfysik 50557 7,5 hp 7,5
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 50548 8,0 hp 4,0 4,0
SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 50574 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 50688 6,0 hp 6,0

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 50497 7,5 hp 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 51100 7,5 hp 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 51088 6,0 hp 3,0 3,0
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 50817 3,0 hp 3,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50677 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 50679 8,0 hp 8,0
SK2902 Växelverkan ljus-materia 51112 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 50688 6,0 hp 6,0

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 50750 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 50803 7,5 hp 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 50806 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 50497 7,5 hp 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 50692 7,5 hp 7,5
SK2759 Supraledning och tillämpningar 50823 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 50688 6,0 hp 6,0

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2530 Beräkningsfysik 50806 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 50497 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50677 6,0 hp 6,0
SK2513 Cellodling: teori och praktik 50690 4,0 hp 4,0
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 50698 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 50117 6,0 hp 6,0
SK2711 Miljöfysik 50688 6,0 hp 6,0