Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Kurser (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp 3,0
CB2070 Molekylär kvantmekanik 7,5 hp 7,5
SI2390 Relativistisk kvantfysik 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp 7,5
SI2720 Biofysik 7,5 hp 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Kurser (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 hp 4,0 4,0
SI2371 Speciell relativitetsteori Starkt rekommenderad 6,0 hp 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp 8,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 7,5 hp 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Kurser (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Studenter som kommer till det biomedicinska spåret TFYE med en bakgrund i medicinskt teknik från CMEDT ska inte läsa den obligatoriska kursen SK2531 Biomedicin för ingenjörer, 12 hp. Istället ska de efter samråd med programansvarig, läsa två andra fysikkurser motsvarande ca 12 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2513 Cellodling: teori och praktik 4,0 hp 4,0
SI2720 Biofysik 7,5 hp 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp 7,5
SK2512 Cellulär biofysik 10,0 hp 10,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Spår, optik & fotonik (TFYF)

Kurser (TFYF)

En ny obligatorisk kurs i Ljus och materia är under inrättande. Likaså två nya villkorligt valfria kurser i Fotonikens grunder och Tillämpad fotonik.

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2902 Växelverkan ljus-materia 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp 8,0
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2340 Fourieroptik 6,0 hp 6,0
SK2403 Tillämpad fotonik 6,0 hp 6,0
SK2900 Kvantfotonik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Spår, kvantteknologi (TFYG)

Kurser (TFYG)

En ny obligatorisk kurs i Kvantteknologi är under inrättande. Likaså en ny villkorligt valfri kurs i Kvantmaterial.

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SK2903 Kvantteknologi 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp 8,0
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 8,0 hp 8,0
SK2900 Kvantfotonik 7,5 hp 7,5
SK2904 Kvantmaterial 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0