Årskurs 1

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp 3,0
CB2070 Molekylär kvantmekanik 61003 7,5 hp 7,5
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60739 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60418 7,5 hp 7,5
SI2720 Biofysik 60751 7,5 hp 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60262 3,0 hp 3,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60419 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60742 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 hp 4,0 4,0
SI2371 Speciell relativitetsteori
Starkt rekommenderad
6,0 hp 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 60547 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60421 8,0 hp 8,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60739 7,5 hp 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 60493 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60420 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60419 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Studenter som kommer till det biomedicinska spåret TFYE med en bakgrund i medicinskt teknik från CMEDT ska inte läsa den obligatoriska kursen SK2531 Biomedicin för ingenjörer, 12 hp. Istället ska de efter samråd med programansvarig, läsa två andra fysikkurser motsvarande ca 12 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2513 Cellodling: teori och praktik 4,0 hp 4,0
SI2720 Biofysik 60751 7,5 hp 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60424 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60420 7,5 hp 7,5
SK2512 Cellulär biofysik 60521 10,0 hp 10,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

En ny obligatorisk kurs i Ljus och materia är under inrättande. Likaså två nya villkorligt valfria kurser i Fotonikens grunder och Tillämpad fotonik.

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2902 Växelverkan ljus-materia 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp 8,0
SK2350 Optisk mätteknik 60496 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 60519 7,5 hp 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60424 6,0 hp 6,0
SK2340 Fourieroptik 60501 6,0 hp 6,0
SK2403 Tillämpad fotonik 60516 6,0 hp 6,0
SK2900 Kvantfotonik 60895 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2771 Fasta tillståndets fysik
För den som inte läst motsvarande tidigare
5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

En ny obligatorisk kurs i Kvantteknologi är under inrättande. Likaså en ny villkorligt valfri kurs i Kvantmaterial.

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SK2903 Kvantteknologi 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp 8,0
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60418 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 60490 8,0 hp 8,0
SK2900 Kvantfotonik 60895 7,5 hp 7,5
SK2904 Kvantmaterial 60504 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2771 Fasta tillståndets fysik
För den som inte läst motsvarande tidigare
5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0