Behörighet och urval

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-01-21
Godkänd: 2020-01-21

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.
Läs mer om behörighet i KTHs antagningsordning: www.kth.se

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om behörighet i KTHs antagningsordning: www.kth.se

Särskilda behörighetskrav

En kandidatexamen, eller motsvarande, på 180 högskolepoäng med kurser inom

  • Fysik (inkluderande mekanik, termodynamik, elektromagnetism, vågor, geometrisk optik, och kvantmekanik) motsvarande minst 45 högskolepoäng.
  • Matematik (inkluderande differential- och integralkalkyl, linjär algebra, differentialekvationer och transformer, och statistik) motsvarande minst 35 högskolepoäng.

Urvalsprocess
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitetsranking och studieresultat från tidigare universitetsstudier. Meritvärderingen görs i skala 1-75. Avsaknad av obligatoriskt programspecifikt sammanfattningsblad i ansökan ger ett lägre meritvärde, vilket också gäller svenska sökande.