Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-01-21
Godkänd: 2020-01-21

Programmet, som omfattar 2 års studier motsvarande 120 högskolepoäng, ger en bred grund i fysik för alla studenter. Utbildningen är på avancerad nivå. Studenterna kan välja inriktningar mot Biomedicinsk fysik, Kvantteknologi, Optisk och fotonik, Subatomär och astrofysik och Teoretisk fysik.

Undervisningsspråket är engelska.