Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Kurser (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

Endast en av kurserna SI2360 och SI1142 kan ingå i examen.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SH2372 Allmän relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
CB2070 Molekylär kvantmekanik 60891 7,5 hp 7,5
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60888 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60894 7,5 hp 7,5
SI2720 Biofysik 60640 7,5 hp 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60631 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 60620 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60616 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60889 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Kurser (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 hp 4,0 4,0
SI2371 Speciell relativitetsteori Starkt rekommenderad 6,0 hp 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 60240 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60896 8,0 hp 8,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60888 7,5 hp 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 60238 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60368 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60616 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Kurser (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Studenter som kommer till det biomedicinska spåret TFYE med en bakgrund i medicinskt teknik från CMEDT ska inte läsa den obligatoriska kursen SK2531 Biomedicin för ingenjörer, 12 hp. Istället ska de efter samråd med programansvarig, läsa två andra fysikkurser motsvarande ca 12 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 hp 6,0
SI2720 Biofysik 60640 7,5 hp 7,5
SK2513 Cellodling: teori och praktik 60451 4,0 hp 4,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 61556 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60368 7,5 hp 7,5
SK2512 Cellulär biofysik 60234 10,0 hp 10,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Spår, optik & fotonik (TFYF)

Kurser (TFYF)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2902 Växelverkan ljus-materia 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp 8,0
SK2350 Optisk mätteknik 60228 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 60235 7,5 hp 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 61556 6,0 hp 6,0
SK2340 Fourieroptik 60232 6,0 hp 6,0
SK2403 Tillämpad fotonik 60233 6,0 hp 6,0
SK2900 Kvantfotonik 60225 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0

Spår, kvantteknologi (TFYG)

Kurser (TFYG)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SK2903 Kvantteknologi 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp 7,5
SK2905 Supraledning och andra kvantvätskor 7,5 hp 7,5
SK2906 Kvantkretsar 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60894 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 60906 8,0 hp 8,0
SK2900 Kvantfotonik 60225 7,5 hp 7,5
SK2904 Kvantmaterial 60231 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp 6,0