Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Kurser (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

Endast en av kurserna SI2360 och SI1142 kan ingå i examen.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 51286 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 51290 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 51292 7,5 hp 7,5
SH2372 Allmän relativitetsteori 50622 6,0 hp 6,0
SI1336 Simulering och modellering 51252 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50860 6,0 hp 6,0
CB2070 Molekylär kvantmekanik 60891 7,5 hp 7,5
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60888 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60894 7,5 hp 7,5
SI2720 Biofysik 60640 7,5 hp 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60631 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 60620 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60616 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60889 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Kurser (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 51286 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 50859 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 51119 8,0 hp 4,0 4,0
SI2371 Speciell relativitetsteori Starkt rekommenderad 50860 6,0 hp 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 60240 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60896 8,0 hp 8,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60888 7,5 hp 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 60238 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60368 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60616 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Kurser (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Studenter som kommer till det biomedicinska spåret TFYE med en bakgrund i medicinskt teknik från CMEDT ska inte läsa den obligatoriska kursen SK2531 Biomedicin för ingenjörer, 12 hp. Istället ska de efter samråd med programansvarig, läsa två andra fysikkurser motsvarande ca 12 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 51309 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 50918 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 51292 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 51318 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50400 6,0 hp 6,0
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 52041 6,0 hp 6,0
SI2720 Biofysik 60640 7,5 hp 7,5
SK2513 Cellodling: teori och praktik 60451 4,0 hp 4,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 61556 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60368 7,5 hp 7,5
SK2512 Cellulär biofysik 60234 10,0 hp 10,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 51324 6,0 hp 6,0
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0

Spår, optik & fotonik (TFYF)

Kurser (TFYF)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 52024 6,0 hp 6,0
SK2902 Växelverkan ljus-materia 51102 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 51318 7,5 hp 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 50467 7,5 hp 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 51305 6,0 hp 3,0 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 51162 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50400 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 51111 8,0 hp 8,0
SK2350 Optisk mätteknik 60228 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 60235 7,5 hp 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 61556 6,0 hp 6,0
SK2340 Fourieroptik 60232 6,0 hp 6,0
SK2403 Tillämpad fotonik 60233 6,0 hp 6,0
SK2900 Kvantfotonik 60225 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 51106 5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0

Spår, kvantteknologi (TFYG)

Kurser (TFYG)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 51286 7,5 hp 7,5
SK2903 Kvantteknologi 50468 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 51318 7,5 hp 7,5
SK2905 Supraledning och andra kvantvätskor 51340 7,5 hp 7,5
SK2906 Kvantkretsar 51341 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60894 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 60906 8,0 hp 8,0
SK2900 Kvantfotonik 60225 7,5 hp 7,5
SK2904 Kvantmaterial 60231 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 51106 5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0