Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 50072 4,5 hp 4,5
SH2007 Research Methodology in Physics 50392 3,0 hp 3,0

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Kurser (TFYA)

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2410 Kvantfältteori 50776 7,5 hp 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 50777 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Kurser (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2204 Astropartikelfysik 50744 7,5 hp 7,5
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 50729 8,0 hp 8,0
SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 50742 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Kurser (TFYE)

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 50735 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 50753 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50750 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 50785 6,0 hp 6,0
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0

Spår, optik & fotonik (TFYF)

Kurser (TFYF)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 50753 7,5 hp 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 50145 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50750 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 50147 8,0 hp 8,0
SK2320 Optisk problemlösning 60106 6,0 hp 3,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0

Spår, kvantteknologi (TFYG)

Kurser (TFYG)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 50753 7,5 hp 7,5
SK2905 Supraledning och andra kvantvätskor 50768 7,5 hp 7,5
SK2906 Kvantkretsar 50766 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0