Senast ändrad: 2020-09-10
Godkänd: 2020-09-14

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.
Läs mer om behörighet i KTHs antagningsordning: www.kth.se

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om behörighet i KTHs antagningsordning: www.kth.se

Särskilda behörighetskrav

En kandidatexamen, eller motsvarande, på 180 ECTS, med kurser i:

Matematik och programmering: måste inkludera (i) differential- och integralkalkyl i flera variabler, (ii) linjär algebra, (iii) numerisk analys, (iv) ordinära och partiella differentialekvationer och integraltransformer (v) matematisk statistik, och (vi) grunder i programmering i högnivåspråk, motsvarande totalt minst 35 ECTS.

Fysik: måste inkludera (i) klassisk mekanik, (ii) termodynamik, (iii) elektromagnetism, (iv) vågrörelselära, (v) geometrisk optik och (vi) kvantmekanik motsvarande totalt minst 45 ECTS.

Urvalsprocess
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitetsranking och studieresultat från tidigare universitetsstudier. Meritvärderingen görs i skala 1-75. Avsaknad av obligatoriskt programspecifikt sammanfattningsblad i ansökan ger ett lägre meritvärde, vilket också gäller svenska sökande.