Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Kurser (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

Endast en av kurserna SI2360 och SI1142 kan ingå i examen.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 50731 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 50734 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 50735 7,5 hp 7,5
SH2372 Allmän relativitetsteori 50736 6,0 hp 6,0
SI1336 Simulering och modellering 50388 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50395 6,0 hp 6,0
SK2534 Molekylär biofysik 50716 7,5 hp 7,5
CB2070 Molekylär kvantmekanik 60881 7,5 hp 7,5
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60475 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60474 7,5 hp 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60290 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 60284 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60472 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60477 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Kurser (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 50731 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 50546 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 50729 8,0 hp 8,0
SI2371 Speciell relativitetsteori Starkt rekommenderad 50395 6,0 hp 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 60481 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60063 8,0 hp 8,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60475 7,5 hp 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 60478 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60190 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60472 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Kurser (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 32,5 hp ska läsas (åk 1+2), där minst två av de starkt rekommenderade kurserna ska ingå. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Spåret görs om från HT21.

Studenter från CMEDT ska istället för SK2532 läsa minst två av kurserna SI1155, SI1336 och SK2300.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2532 Biomedicin för ingenjörer 50722 7,5 hp 7,5

Villkorligt nya kurser som är under inrättande. Totalt ska minst 32,5 hp läsas under åk 1 + 2. Av dessa ska minst 2 av de starkt rekommenderade kurserna läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 50735 7,5 hp 7,5
SK2533 Experimentell biofysik Starkt rekommenderad 50725 7,5 hp 7,5
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 50751 7,5 hp 7,5
SK2534 Molekylär biofysik Starkt rekommenderad 50716 7,5 hp 7,5
SK2535 Cellulär biofysik Starkt rekommenderad 60469 7,5 hp 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60485 6,0 hp 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60190 7,5 hp 7,5
SK2536 Laborativa tekniker i livsvetenskaperna 60470 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 50144 6,0 hp 6,0
SI1336 Simulering och modellering Endast för studenter som inte har läst motsvarande kurs förut. 50388 6,0 hp 6,0
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 60128 7,5 hp 7,5
HL2010 Ultraljud 60497 6,0 hp 6,0
SI1155 Teoretisk fysik Endast för studenter som inte har läst motsvarande kurs förut. 60269 6,0 hp 6,0

Spår, optik & fotonik (TFYF)

Kurser (TFYF)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser, varav projektkurserna SK2002 (15 hp) och SK2003 (7,5 hp) kan vara av särskilt intresse.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 50144 6,0 hp 6,0
SK2902 Växelverkan ljus-materia 50142 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 50753 7,5 hp 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 50145 7,5 hp 7,5
SK2402 Fotonikens grundprinciper 50143 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50750 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 50147 8,0 hp 8,0
SK2330 Optisk design 60517 6,0 hp 6,0
SK2350 Optisk mätteknik 60104 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 60105 7,5 hp 7,5
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60485 6,0 hp 6,0
SK2320 Optisk problemlösning 60106 6,0 hp 3,0 3,0
SK2340 Fourieroptik 60103 6,0 hp 6,0
SK2403 Tillämpad fotonik 60102 6,0 hp 6,0
SK2900 Kvantfotonik 60487 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 50748 5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0

Spår, kvantteknologi (TFYG)

Kurser (TFYG)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser, varav projektkurserna SK2002 (15 hp) och SK2003 (7,5 hp) kan vara av särskilt intresse.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 50731 7,5 hp 7,5
SK2903 Kvantteknologi 50764 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 50753 7,5 hp 7,5
SK2905 Supraledning och andra kvantvätskor 50768 7,5 hp 7,5
SK2906 Kvantkretsar 50766 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60474 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 60495 8,0 hp 8,0
SK2900 Kvantfotonik 60487 7,5 hp 7,5
SK2904 Kvantmaterial 60492 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 50748 5,0 hp 5,0
SK2711 Miljöfysik 50733 6,0 hp 6,0