Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Kurser (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

Endast en av kurserna SI2360 och SI1142 kan ingå i examen.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 50731 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 50734 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 50735 7,5 hp 7,5
SH2372 Allmän relativitetsteori 50736 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50395 6,0 hp 6,0
CB2070 Molekylär kvantmekanik 60881 7,5 hp 7,5
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60475 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60474 7,5 hp 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60290 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 60284 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60472 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60477 7,5 hp 7,5
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp
SK2534 Molekylär biofysik 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Kurser (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 50731 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 50729 8,0 hp 4,0 4,0
SI2371 Speciell relativitetsteori Starkt rekommenderad 50395 6,0 hp 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 60481 7,5 hp 7,5
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60475 7,5 hp 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 60478 6,0 hp 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60472 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Kurser (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 32,5 hp ska läsas (åk 1+2), där minst två av de starkt rekommenderade kurserna ska ingå. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Spåret görs om från HT21.

Studenter från CMEDT ska istället för SK2532 läsa minst två av kurserna SI1155, SI1336 och SK2300.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2532 Biomedicin för ingenjörer 7,5 hp

Villkorligt nya kurser som är under inrättande. Totalt ska minst 32,5 hp läsas under åk 1 + 2. Av dessa ska minst 2 av de starkt rekommenderade kurserna läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2530 Beräkningsfysik 50735 7,5 hp 7,5
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 50751 7,5 hp 7,5
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp
SK2533 Experimentell biofysik Starkt rekommenderad 7,5 hp
SK2534 Molekylär biofysik Starkt rekommenderad 7,5 hp
SK2535 Cellulär biofysik Starkt rekommenderad 7,5 hp
SK2536 Laborativa tekniker i livsvetenskaperna 7,5 hp
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 50144 6,0 hp 6,0
SI1155 Teoretisk fysik Endast för studenter som inte har läst motsvarande kurs förut. 60269 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp
HL2010 Ultraljud 6,0 hp
SI1336 Simulering och modellering Endast för studenter som inte har läst motsvarande kurs förut. 6,0 hp
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp

Spår, optik & fotonik (TFYF)

Kurser (TFYF)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser, varav projektkurserna SK2002 (15 hp) och SK2003 (7,5 hp) kan vara av särskilt intresse.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 50144 6,0 hp 6,0
SK2902 Växelverkan ljus-materia 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2330 Optisk design 60517 6,0 hp 6,0
SK2350 Optisk mätteknik 60104 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 60105 7,5 hp 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 60106 6,0 hp 3,0 3,0
SK2340 Fourieroptik 60103 6,0 hp 6,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp
SK2403 Tillämpad fotonik 6,0 hp
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp
SK2900 Kvantfotonik 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 5,0 hp

Spår, kvantteknologi (TFYG)

Kurser (TFYG)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser, varav projektkurserna SK2002 (15 hp) och SK2003 (7,5 hp) kan vara av särskilt intresse.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 50731 7,5 hp 7,5
SK2903 Kvantteknologi 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60474 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp
SK2710 Spinnelektronik 8,0 hp
SK2900 Kvantfotonik 7,5 hp
SK2904 Kvantmaterial 7,5 hp
SK2905 Supraledning och andra kvantvätskor 7,5 hp
SK2906 Kvantkretsar 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp
SK2771 Fasta tillståndets fysik För den som inte läst motsvarande tidigare 5,0 hp