Senast ändrad: 2013-10-01
Godkänd: 2013-10-01

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla program. Den är publicerad på KTHs webbsida: http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/admission

Särskild behörighet för programmet är att studenten har:

  • kandidatexamen (180hp) med inriktning mot samhällsbyggnad, stadsplanering, miljövetenskap, geodesi, geografiska informationssystem, datavetenskap eller annat fält med en tydlig relevans för programmet
  • minst 60 högskolepoäng i trafikteknik, transportplanering, geomatik, fysik, datavetenskap, statistik och/eller matematik, varav minst6.0 hp per kurs ska vara inom:
  • Programmering,
  • Linjär algebra,
  • En av geografiska informationssystem, databasteknik eller geodetisk mätningsteknik
  • Matematisk statistik, och
  • Envariabelanalys

Urval genomförs via en meritvärdering där följande kriterier och vikter ingår: bedömning av universitet (3,5), betyg (4), meritämnen (2,5), motivering till studier och/eller förslag för examensarbete (3), relevant arbetslivserfarenhet (1), referenser (1,5), engelska (2)