Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2414 Rumslig analys 7,5 hp Avancerad nivå
AG2429 Geovisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
AH2177 Transport och geodataanalys 6,0 hp Avancerad nivå
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Kompletterande information

Välj EN av obligatoriska vetenskapsteori kurserna sam ett av ex-jobben under årskurs 2.

3 av dessa kurser kan väljas eller ersättas med kurser utanförprogrammet:

AG2417, AH2026, AH2314, AH2915, AH2174, AH2102, AG2421