Senast ändrad: 2013-10-01
Godkänd: 2013-10-01

Programmet sträcker sig över två år, vilket motsvarar 120 högskolepoäng inom högre utbildning: tre terminer kursarbete (90 hp) och en termin (30 hp) examensarbete.

Utbildningen är på avancerad nivå (andra cykeln). Litteraturen och allt kursmaterial är på engelska, som också är undervisningsspråk. Det finns för närvarande inga ämnesinriktningar.