Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Studenterna behöver välja EN av obligatoriska vetenskapsteori kurserna under årskurs 2.

Välj EN av obligatoriska vetenskapsteori kurserna sam ett av ex-jobben under årskurs 2.

3 av dessa kurser kan väljas eller ersättas med kurser utanförprogrammet:

AG2417, AH2026, AH2314, AH2915, AH2174, AH2102, AG2421

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2417 Webb- och mobil-GIS 7,5 hp 7,5
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp 7,5
AH2314 Modellering av individers val samt marknadsanalys 7,5 hp 7,5
AH2915 Laserskanning 7,5 hp 7,5
AG2421 Ett GIS-projekt 7,5 hp 7,5
AH2102 Logistik och transport 7,5 hp 7,5
AH2174 Trafiksimulering, modellering och applikationer 7,5 hp 7,5
AG243X Examensarbete inom geoinformatik, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AG242X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AG293X Examensarbete inom geodesi, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AG292X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AH203X Examensarbete inom Transportvetenskap, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AH213X, AH201X, AH220X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AH204X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AH202X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AH222X Examensarbete inom systemanalys och ekonomi, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AH221X med betygsskala A-F 30,0 hp