Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

3 av dessa kurser kan väljas eller ersättas med kurser utanförprogrammet:

AG2417, AH2314, AH2915, AH2174, AH2102, AG2421

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2178 Forskningsmetodik och kommunikation 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2417 Webb- och mobil-GIS 7,5 hp 7,5
AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 hp 7,5
AH2314 Modellering av individers val samt marknadsanalys 7,5 hp 7,5
AH2915 Laserskanning 7,5 hp 7,5
AG2421 Ett GIS-projekt 7,5 hp 7,5
AG2927 Geodatakvalitet och felteori Ny kurs HT17 7,5 hp 7,5
AH2102 Logistik och transport 7,5 hp 7,5
AH2174 Trafiksimulering, modellering och applikationer 7,5 hp 7,5
AG243X Examensarbete inom geoinformatik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AG293X Examensarbete inom geodesi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AH203X Examensarbete inom Transportvetenskap, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AH204X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AH222X Examensarbete inom systemanalys och ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0