Årskurs 1

Masterprogram, transport och geoinformatik (TTGTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG2412 Geovisualisation
Rekommenderade till samtliga programstudenter
7,5 7,5
AH2170 Transport Data collection and Analysis
Rekommenderade till samtliga programstudenter
7,5 7,5
AG2411 GIS Architecture and Algorithms 7,5 7,5
AG2926 Kartprojektioner och referenssystem 7,5 7,5
AH2171 Traffic Engineering and Management
Avrådes till studenter som har läst grundkursen AH1021
7,5 7,5
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd
Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet
7,5 7,5
AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 60017 7,5 7,5
AG2414 Rumslig analys
Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet
60018 7,5 7,5
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 60020 7,5 7,5
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 60022 7,5 7,5
AG2425 Rumsliga databaser 60019 7,5 7,5
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 60021 7,5 7,5
AH2303 Transporter och hållbar utveckling 60023 7,5 7,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60024 7,5 7,5