Senast ändrad: 2019-03-31
Godkänd: 2019-05-22

För behörighet till KTHs utbildningar på grundnivå/ avanceradnivå krävs grundläggande behörighet, enligt högskoleförordningen. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas:

 • kandidatexamen (180 högskolepoäng) med inriktning mot samhällsbyggnad, stadsplanering, miljövetenskap, geodesi, geografiska informationssystem, datavetenskap eller annat fält med en tydlig relevans för programmet
 • minst 60 högskolepoäng i trafikteknik, transportplanering, geomatik, fysik, datavetenskap, statistik och/eller matematik, varav minst 3,0 högskolepoäng per kurs ska vara inom:
 • Programmering,
 • Linjär algebra,
 • En av geografiska informationssystem, databasteknik eller geodetisk mätningsteknik
 • Matematisk statistik, och
 • Envariabelanalys

För mer information hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se

Urval

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75

Programspecifika dokumentationen för Master programmet transport och geoinformatiok är:

 • Motivationsbrev eller förslag på examensarbete
 • Curriculum Vitae som visar relevanta arbetsliverfarenhet och data kunskap 
 • Rekommendationsbrev
 • Summary sheet