Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2411 GIS Architecture and Algorithms 7,5 hp Avancerad nivå
AG2412 Geovisualisation Rekommenderade till samtliga programstudenter 7,5 hp Avancerad nivå
AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
AG2414 Rumslig analys Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet 7,5 hp Avancerad nivå
AG2425 Rumsliga databaser 7,5 hp Avancerad nivå
AG2926 Kartprojektioner och referenssystem 7,5 hp Avancerad nivå
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
AH2170 Transport Data collection and Analysis Rekommenderade till samtliga programstudenter 7,5 hp Avancerad nivå
AH2171 Traffic Engineering and Management Avrådes till studenter som har läst grundkursen AH1021 7,5 hp Avancerad nivå
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp Avancerad nivå
AH2303 Transporter och hållbar utveckling 7,5 hp Avancerad nivå
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet 7,5 hp Avancerad nivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2178 Forskningsmetodik och kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå