Årskurs 1

Masterprogram, transport och geoinformatik (TTGTM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG2412 Geovisualisation
Rekommenderade till samtliga programstudenter
51756 7,5 hp 7,5
AH2170 Transport Data collection and Analysis
Rekommenderade till samtliga programstudenter
50582 7,5 hp 7,5
AG2411 GIS Architecture and Algorithms 51755 7,5 hp 7,5
AG2926 Kartprojektioner och referenssystem 51754 7,5 hp 7,5
AH2171 Traffic Engineering and Management
Avrådes till studenter som har läst grundkursen AH1021
50884 7,5 hp 7,5
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd
Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet
50883 7,5 hp 7,5
AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 61273 7,5 hp 7,5
AG2414 Rumslig analys
Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet
61272 7,5 hp 7,5
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 61266 7,5 hp 7,5
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 60661 7,5 hp 7,5
AG2425 Rumsliga databaser 61271 7,5 hp 7,5
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 60662 7,5 hp 7,5
AH2303 Transporter och hållbar utveckling 61270 7,5 hp 7,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60040 7,5 hp 7,5