Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2412 Geovisualisation Rekommenderade till samtliga programstudenter 51564 7,5 hp 7,5
AH2170 Transport Data collection and Analysis Rekommenderade till samtliga programstudenter 50450 7,5 hp 7,5
AG2411 GIS Architecture and Algorithms 51565 7,5 hp 7,5
AG2926 Kartprojektioner och referenssystem 51566 7,5 hp 7,5
AH2171 Traffic Engineering and Management Avrådes till studenter som har läst grundkursen AH1022 50447 7,5 hp 7,5
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet 50445 7,5 hp 7,5
AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 61275 7,5 hp 7,5
AG2414 Rumslig analys Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet 61277 7,5 hp 7,5
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 61274 7,5 hp 7,5
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 60352 7,5 hp 7,5
AG2425 Rumsliga databaser 61276 7,5 hp 7,5
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 60356 7,5 hp 7,5
AH2303 Transporter och hållbar utveckling 61279 7,5 hp 7,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60120 7,5 hp 7,5