Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2411 GIS Architecture and Algorithms 7,5 hp
AG2412 Geovisualisation Rekommenderade till samtliga programstudenter 7,5 hp
AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 7,5 hp
AG2414 Rumslig analys Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet 7,5 hp
AG2425 Rumsliga databaser 7,5 hp
AG2926 Kartprojektioner och referenssystem 7,5 hp
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp
AH2170 Transport Data collection and Analysis Rekommenderade till samtliga programstudenter 7,5 hp
AH2171 Traffic Engineering and Management Avrådes till studenter som har läst grundkursen AH1022 7,5 hp
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 hp
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp
AH2303 Transporter och hållbar utveckling 7,5 hp
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet 7,5 hp
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp