Senast ändrad: 2008-03-18
Godkänd: 2008-03-18

Programmet omfattar ett års heltidsstudier, 60 högskolepoäng. Utbildningen ges i huvudsak på svenska.