Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1M00 Logistikprocessen 7,5 hp Grundnivå
HM1M01 Inköp och Supply Chains 7,5 hp Grundnivå
HM2000 Logistikens rättsliga omvärld 7,5 hp Avancerad nivå
HM2001 Godstransportsystem 7,5 hp Avancerad nivå
HM2002 Logistik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp Avancerad nivå
HM201X Examensarbete inom tillämpad logistik, avancerad nivå 15,0 hp Avancerad nivå