Senast ändrad: 2009-04-07
Godkänd: 2009-04-07

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar 1 år heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad ninå.

Undervisningen är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.