Senast ändrad: 2011-03-15
Godkänd: 2011-03-15

För behörighet krävs relevant högskoleutbildning omfattande minst 180 hp, högskoleingenjörsexamen, teknisk kandidatexamen eller annan lämplig examen.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk. www.kth.se