Senast ändrad: 2011-03-15
Godkänd: 2011-03-15

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad ninå.

Undervisningen är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.