Senast ändrad: 2012-03-16
Godkänd: 2012-03-16

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad nivå.

Undervisningen är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.