Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2111 Distributionssystem 7,5 hp 7,5
ML2114 Logistikutveckling 7,5 hp 7,5
HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp 7,5
ML2112 Produktionslogistik 7,5 hp 7,5
HM2000 Logistikens rättsliga omvärld 7,5 hp 7,5
ML2113 Styrning av försörjningskedjor 7,5 hp 7,5
HM201X Examensarbete inom tillämpad logistik, avancerad nivå 15,0 hp 15,0