Senast ändrad: 2014-04-09
Godkänd: 2014-09-12

För behörighet fordras Högskoleingenjörs- eller kandidatexamen om minst 180 hp i teknik, ekonomi eller motsvarande.
Vid konkurrens om platserna görs ett urval, där meritvärderingen till större delen sker utifrån antal uppnådda högskolepoäng (max 225 hp/150 p). Den sökande kan därtill höja sitt jämförelsetal med 45 hp/30 p om han/hon kan intyga 5 års arbetslivserfarenhet på minst halvtid eller mer.

I övrigt hänvisas till KTH:s antagningsordning i KTH:s regelverk, www.kth.se