Senast ändrad: 2014-04-09
Godkänd: 2014-09-12

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.
Utbildningen bedrivs i huvudsak på avancerad nivå.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment kan undervisas på engelska.